About

Cătălina-Narcisa CONSTANTINOVICI
(n. 28 octombrie 1972, Botoşani)

Licenţiată în muzică la Academia de Arte „George Enescu” din Iaşi (1996), a urmat cursuri de masterat, specializarea: „Gândirea muzicală a secolului XX. Sinteze şi perspective”, finalizate în anul 2004. În 2013 obține titlul de Doctor în Muzică, în cadrul Universității de Arte „George Enescu”, cu teza „Privire istorică asupra inserției muzicii de divertisment în creația academică”, realizată sub îndrumarea prof. univ. dr. Laura Vasiliu. Studiile muzicale le-a urmat în cadrul acestei Universităţi cu Adrian Diaconu – teorie și solfegiu, Nicolae Gîscă – dirijat şi ansamblu coral, Larisa Agapie – folclor, Gheorghe Duţică şi Alexandru Hrubaru – armonie, Romeo Cosma şi Viorel Munteanu – contrapunct, Vasile Spătărelu – aranjamente corale, Tudor Chiriac – orchestraţie, Gabriela Ocneanu, Carmen Chelaru şi Mihail Cozmei – istoria muzicii, Liliana Gherman – forme muzicale, Elena Cozmei – citire de partituri, Mariana Cosovanu – pian, Evredica Filipovici – canto, Iolanda Misievici – estetică.

A beneficiat şi de îndrumări din partea compozitorului Romeo Cosma, la cursurile de jazz şi muzică uşoară urmate la Clubul „Richard Oschanitzky” de la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi (1991-1996), a interpretei Celine Rudolph la primul work-shop de jazz din România organizat în Iaşi cu grupul „Out of Print” din Germania (1997), a dirijorilor Ion Pavalache şi Valeriu Gâdei, activând în corurile „Camerata” şi, respectiv, „Animus”, a muzicologului Gheorghe Firca, fiind coordonator în cadrul cursurilor de master (2003-2004), a Valentinei Sandu-Dediu şi a lui Ioan Hollender la cursurile de vară „Music-US! Summer camp”, de muzicologie şi management cultural, organizate de Fundaţia „ConstantArt” în Eforie Nord şi Constanța (2012).

Din 2007 este fondatoare şi preşedintă a Asociaţiei culturale Vis de Artist, care promovează valorile artistice, iar din 2012 este membră a Societăţii Române „Mozart”, afiliată la „Internationale Stiftung Mozarteum”, Salzburg.

Reprezentând Asociaţia culturală Vis de Artist, în 2012 a aderat la Programul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România derulat în parteneriat cu Editura Muzicală privind promovarea creaţiei româneşti prin donaţii de partituri, CD-uri cu muzică românească şi volume de muzicologie.

Începând cu anul 2009 a participat la Simpozioane, Conferinţe şi Congrese naţionale şi internaţionale cu studii realizate pe diferite teme şi a publicat materiale, unele dintre acestea regăsindu-se în volumul ”Ziua Europeană a Muzicii – Botoșani, oraș al muzicii și culturii europene” 2014, Volumele Simpozionului Internaţional ”Universul ştiinţelor” 2013, 2012, Revista online ”No.14 plusminus”, “Latest Advances in Acoustics & Music” 2012, REVART, Revista de teoria și critica artei, 2012, Vol. Congresului Internațional de Muzicologie Timișoara, 2012, volumul „In Memoriam Dinu Lipatti – 60” 2012, Revista ”Artă şi ştiinţă” 2010, 2011,”Mondomusica 2010: Romantismul muzical” – Revista Simpozionului Naţional de Muzicologie din cadrul Festivalului Internaţional “Zilele Muzicii Romantice” 2010, Revista “Luceafărul”.

 

Catalina-Narcisa CONSTANTINOVICI
(b. 28 October 1972, Botosani)

Degree in music from the George Enescu Art Academy in Iasi (1996), followed master degree classes, specializing in: Musical thinking of the 20th century. Synthesis and Perspective, preparing the thesis Historic look on the entertainment music in academic creation, under the tutorship of university prof. Laura Vasiliu D.M.Musical studies have been followed at this university with Adrian Diaconu-theory and solfeggio, Nicolae Gisca – conducting and chorus ensemble, Larisa Agapie – folklore, Gheorghe Dutica and Alexandru Hrubaru – harmony, Romeo Cosma and Viorel Munteanu – counterpoint, Vasile Spatarelu – choral arangements, Tudor Chiriac – orchestration, Gabriela Ocneanu, Carmen Chelaru and Mihai Cozmei – history of music, Elena Cozmei – score readings, Mariana Cosovanu – piano, Evredica Filipovici – canto, Iolanda Misievici – aesthetics.

She has also received guidance from the composer Romeo Cosma, at the jazz and light music courses followed at the Richard Oschanitzky Club at the Students Community Center from Iasi (1991-1996), of singer Celine Rudolph at the first jazz work-shop in Romania organized in Iasi with the Out of print group from Germany (1997), of conductors Ion Pavalache and Valeriu Gadei, activating in the Camerata and Animus choruses, of musicologist Gheorghe Firca, being coordinator during the master degree classes (2003-2004), of Valentina Sandu-Dediu and of Ioan Hollender at the MUSIC-US! Summer Camp Summer classes of musicology and cultural management organized by the ConstantArt Foundation in Eforie Nord and Constanta (2012).

Since 2007 she is founder and president of the “Vis de Artist” cultural Association which promotes artistic values, and since 2012 she is a member of the Romanian Mozart Society affiliated to Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg.

Representing “Vis de Artist” cultural Association, in 2012 she has joined the Composers and Musicologists Union Program from Romania developed in partnership with “Editura Muzicala” on promoting Romanian craftsmanship through the donation of scores, cd with Romanian music and musicology volumes.

Beginning with the year 2009 she has participated in symposiums, conferences and national and international Congresses with studies done in different themes and has published material, some of which can be found in the International Symposium Volume “Universul Stiintelor” 2012, the online magazine “No.14 plusminus”, “Latest Advances in Acoustics & Music” 2012, the volume “In Memoriam Dinu Lipatti – 60” 2012, the magazine “Arta si Stiinta” 2010, 2011, “Mondomusica 2010: Romantismul Musical” – The National Symposium Magazine from the international “Zilele Muzicii Romantice” 2010 Festival, the “Luceafarul” magazine.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s